Menu strony

Odzyskiwanie hasła

Aby otrzymać hasło podaj login


UWAGA dla organizatorów korzystających z SART

Zmiana hasła spowoduje zmiany haseł dostępowych do systemu SART:
  • należy zmienić hasło w konfiguracji połączeń internetowych (aktualizacje baz danych innych Organizatorów)
  • należy zmienić dostęp do bazy w źródłach ODBC - hasło jest jednorazowe i podawane telefonicznie.


Twój login: